ADR zařazení

Otázka zařazení látek a věcí do jednotlivých tříd na podkladě jejich chemických vlastností, podmínky balení a označování zásilek, nápisy a bezpečnostní značky (nálepky) na kusech (zásilkách) jsou záležitostí především odesílatele, resp. výrobce.

 

třída pojmenování třídy
1 Výbušné látky a předměty
2 Plyny
3 Hořlavé kapaliny
4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
4.2 Samozápalné látky
4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
5.1 Látky podporující hoření
5.2 Organické peroxidy
6.1 Toxické látky
6.2 Infekční látky
7 Radioaktivní látky
8 Žiravé látky
9 Jiné nebezpečné látky a předměty

 

TRANSLATE »