INCOTERMS (International Commercial Terms)

jsou mezinárodní obchodní podmínky platné pro přepravu zboží, které upravují platby
za dopravu, rizika a povinnosti mezi dopravcem, kupujícím a prodávajícím, používají
se v mezinárodních kupních smlouvách. Byly vytvořeny Mezinárodní obchodní komorou
(ICC) a určují povinnosti smluvních stran při dodávce zboží (náklady a rizika). Praktické
použití je takové, že na skupiny doložek INCOTERMS odkazují přímo smlouvy
v mezinárodním obchodním styku. Z hlediska řízení jsou INCOTERMS smluvním
obchodním standardem.

INCOTERMS 2010 mají tyto skupiny právních doložek:

 • Skupina E (Departure) - zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá
  - EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo)
 • Skupina F (Main carriage not paid by seller) - prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující
  - FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo)
  - FAS (Free Alongside Ship) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění)
  - FOB (Free On Board) – vyplaceně na loď (ujednaný přístav nalodění)
 • Skupina C (Main carriage paid by seller) - hlavní přepravné placeno prodávajícím
  - CFR (Cost and Freight) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)
  - CIF (Cost, Insurance and Freight) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení)
  - CPT (Carriage Paid To) – přeprava placena do (ujednané místo určení)
  - CIP (Carriage and Insurance Paid to) – přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení)
 • Skupina D (Arrival) - prodávající nese veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží
  - DAP (Delivered at Place) - doručeno na místo
  - DAT (Delivered at Terminal) - doručeno na terminál
  - DDP (Delivered Duty Paid) - s dodáním clo placeno

Mezi nejpoužívanější INCOTERMS doložky patří EXW , FOB, CIF , DAP a CPT. První verzi INCOTERMS představila Mezinárodní obchodní komora ICC, již v roce 1936. Od té doby byly smluvní podmínky INCOTERMS aktualizovány již šestkrát, aby udržely krok s rozvojem mezinárodního obchodu.

Aktuálně platné v roce 2011 jsou INCOTERMS 2010, oproti předchozí verzi (INCOTERMS 2000) zanikají podmínky DAF, DES, DEQ a DDU, které jsou nahrazeny dvěma novými:

 • DAP (Delivered at Place) - nahrazuje DDU
 • DAT (Delivered at Terminal) - nahrazuje DAF, DES a DEQ

incoterms2010

TRANSLATE »