Živá zvířata

Letecká přeprava živých zvířat

Schrána musí být lehce ovladatelná pro zaměstnance, kteří s ní pracují. Musí být vybavena zařízením, které umožní její bezproblémovou manipulaci a musí mít dostatečné ventilační otvory, které zabezpečí dostatek ventilace, i když je schrána naložena vedle jiného nákladu. Manipulační tyče nebo úchyty na schráně musí být natolik bezpečné, aby ochránily zaměstnance manipulující se schránou, před pokousáním nebo poškrábáním.

Požadavky na ventilaci schrány
Schrána musí mít dostatečnou ventilaci na třech stranách s tím, že strop schrány je považován za hlavní ventilační stěnu. Požadavky na ventilaci se mění podle počtu přepravovaných zvířat.

Požadavky na bezpečnost schrány
Schrána musí být natolik vhodná, aby v ní mohlo zvíře být po celou dobu jeho přepravy. Zvířeti musí zabezpečit naprostou ochranu před nežádoucími vstupy různých předmětů. Dveře schrány musí být konstruovány tak, aby zabránily nežádoucímu se otevření, dovnitř schrány a ven. Ventilační otvory musí být malých rozměrů, aby zabránily vyčnívání částí přepravovaného zvířete.

Schrána musí být odolná proti poškození od jiného přepravovaného nákladu, dále od tlaku při připevňování nebo přivazování schrány. Spoje dřevěných schrán musí být konstruovány tak, aby vydržely zvířecí drápání nebo hlodání.

Musí být natolik pevná, aby zabránila útěku zvířete skrz mezery nebo spáry ve spojích.

Přepravní schrána nesmí způsobit poranění zvířete, proto musí být veškeré vnitřní spoje hladké nebo zaoblené. Uvnitř nesmí být žádné ostré výčnělky, o které by se mohlo zvíře zranit, jako například šrouby.

Požadavky na pohodlí uvnitř schrány a na ochranu zdraví
Každá schrána musí být vhodná pro druh zvířete, který je v ní přepravován. 


ZÁKLADNÍ VZOREC NA KONSTRUKCI SCHRÁNY:

Při výpočtu vycházíme ze skutečnosti, že zvíře stojí v přirozené poloze - uvedený výpočet se vztahuje na schránu číslo 1 dle IATA/LAR předpisů.

A - délka zvířete od čenichu po kořen ocasu
B - délka předních nohou zvířete
C - šířka zad zvířete v nejširším bodě
D - výška zvířete měřená od země po temeno hlavy nebo po špičky uší, u potaz se bere vyšší rozměr

délka schrány: A + 1/2 B
šířka schrány:  C x 2 (pro jedno zvíře), C x 3 (pro dvě zvířata)
výška schrány: D

Naše certifikáty:

TRANSLATE »