GDPR

Ochrana osobních údajů

Firma Delta International Cargo s.r.o.

Se všemi osobními údaji, které poskytnou zákazníci a zaměstnanci firmy Delta International Cargo s.r.o., se zachází následujícím způsobem:

  • Firma zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb (přeprava osobních věcí fyzických osob do ciziny) a zpracování mzdové agendy zaměstnanců.
  • Osobní údaje nejsou používány k marketingovým účelům ani přenechávány jiným subjektům k použití.
  • Zpracování všech údajů, které firma spravuje, přímo předpokládá zákon. Firma používá osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy České republiky. Kontaktní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu správce/zpracovatele osobních údajů.
  • Firma nezpracovává citlivé osobní údaje ani údaje, k nimž je potřeba souhlas subjektu údajů.
  • K údajům má přístup osoba, která je pověřena jejich zpracováním, dále pracovník IT, který se stará o počítačovou síť a firma U.M., spol s r.o., zpracovávající účetnictví a mzdy a daňový poradce Ing.Ondřej René Ulmani.
  • Subjekt osobních údajů má právo na opravu osobních údajů, na přenos a výmaz osobních údajů.
  • Firma provede výmaz osobních údajů, pokud již neběží žádné lhůty, které by ji opravňovaly k jejich archivaci.
  • Fyzické osoby – subjekty osobních údajů se mohou se svými požadavky na opravu, přenos, výmaz osobních údajů nebo s požadavkem informace, které osobní údaje firma zpracovává, obrátit na info@deltacargo.cz

 

TRANSLATE »