Stěhování naší společnosti

S potěšením si Vám dovolujeme tímto oznámit, že od 1.12.2016 najdete naší společnost v nových prostorách a na nové adrese.
V návaznosti na toto stěhování Vás žádáme, abyste na všech dokladech vydaných po výše uvedeném datu již používali novou adresu sídla naší společnosti.
Název společnosti, IČO, DIČ a bankovní spojení zůstávají beze změn, stejně jako všechna telefonní čísla. Veškeré právní vztahy a uzavřené smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

Nová adresa:
Budova ABC
Aviatická 1048/12
168 00 Praha 6

TRANSLATE »